Tag Archives: CED-Groep

Verslag twitterdiscussie over de zin en onzin van opbrengstgericht werken

Op 18 mei heeft de CED-Groep zijn eerste twitterdiscussie gevoerd. Dit in navolging van de succesvolle discussies m.b.t. onderwijs en ICT die Netwijs elke dinsdag organiseert.  De discussie is gehouden n.a.v. het boek ‘Resultaten Tellen’, opbrengstgericht werken in het basisonderwijs dat in april is gepubliceerd.  Dit verslag beschrijft de besproken thema’s en de meningen van de deelnemers aan de discussie. Aan deze discussie werkt mee: @janwn, @pavl, @marathonekeje, @kclijs, @rinusd, @1zorgroute, @pascalmarcelis, @mennovh, @ronaldbuitelaar, @interzin_judith, @jolandevanderme, @_humandynamics, @all4wan, @mariekeverhulst, @justin_novak en @veraSuz Lees verder

Advertenties

Voorinschrijving publicatie opbrengstgericht werken in het (speciaal) basisonderwijs

Voor de CED-Groep heb ik een boek geschreven over opbrengstgericht werken in het (speciaal) basisonderwijs. De publicatie verschijnt in april en zal worden gepresenteerd in Rotterdam op de conferentie ‘met robuuste opbrengsten’ op 20 april. Lees verder

CED-Groep start blog basisvaardigheden

Vandaag is de CED-Groep een blog gestart over basisvaardigheden. Met deze blog willen ze kennis verspreiden m.b.t. de vakgebieden taal, rekenen en lezen. De bjidragen zullen worden verzorgd door specialisten op deze gebieden. Je kunt de blog vinden via http://taallezenrekenen.wordpress.com/

De CED-groep is tot zover ik weet de eerste onderwijsbegeleidingsdienst die op deze belangrijke thema’s informatie gaat delen via Social Media. Hebben jullie andere goede voorbeelden, dan hoor ik die graag!

Menno van Hasselt is eigenaar van Van Hasselt advies en werkt samen met de CED-Groep bij het invoeren van opbrengstgericht werken in het primair en speciaal onderwijs. Met Dieter.nl heeft Menno een opleiding ontwikkeld voor de onderwijskundig ICT-coördinator.  Menno is te volgen op twitter via @mennovh of via LinkedIn

CED-Groep zoekt pilotscholen voor online Dyslexie-platform

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:”Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.” (steunpunt dyslexie). Er zijn op het internet zeer veel informatieve sites te vinden, van landelijke organisaties tot kleine adviesbureaus. De CED-Groep gaat binnenkort in een pilot het platform ‘Robuust lezen‘ lanceren. Een site met een geheel nieuwe aanpak……..

Lees verder

Robuust lezen.nl

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:”Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.” (steunpunt dyslexie). Er zijn op het internet zeer veel informatieve sites te vinden, van landelijke organisaties tot kleine adviesbureaus. De CED-Groep gaat binnenkort in een pilot het platform ‘Robuust lezen‘ lanceren. Een site met een geheel nieuwe aanpak……..

Lees verder

Schaamteloos onderuit gaan

van Saskia Klomps (CED-groep): De gloeilamp zou nooit zijn uitgevonden als Edison na zijn eerste mislukte proef de handdoek in de ring had gegooid. Falen is niet erg. Het hoort bij je ontwikkeling. Dit betoogt psycholoog Arjan van Dam in zijn boek ‘De Kunst van het Falen’. Maar waarom zijn mensen dan zo bang om te falen? Een aanzienlijk deel van de bevolking leidt bijvoorbeeld aan sociale angst, een vorm van faalangst. ‘Schaamte speelt een grote rol bij falen, mensen zijn bang te worden buitengesloten.’, aldus Van Dam.Je kunt schitteren als je succes hebt. Het doel is heilig maar de middelen, zoals volhardendheid en vertrouwen in jezelf, lang niet altijd. We weten wat we willen bereiken maar hebben minder aandacht voor hoe we dat doen.Fouten worden te weinig gezien als leermomenten. En dat terwijl fouten er juist voor zorgen dat we over onszelf en onze aanpak gaan nadenken.

Lees verder

Filmbaar

Gisteren heb ik een workshop verzorgd bij de conferentie ‘passend taal’ van het CPS. De inhoud ging over opbrengstgericht werken aan technisch lezen met het onderwijscontinuüm.  Een veel voorkomende denkfout is dat dit thema alleen maar te maken heeft met het meten van gegevens. Al is er wel een duidelijke relatie met het gebruiken van data, opbrengstgericht werken gaat over meer dan alleen toetsen.

Lees verder

Taal leren met ict, deel 2

kinderopvangTaal en ICT hebben alles met elkaar te maken. Saskia Klomps (CED-groep) & Ellen Schuurink (ITpreneurs) beschrijven in een aantal afleveringen hun ervaring met en visie op het thema taal & ICT. Saskia en Ellen hebben veel ervaring als ontwikkelaar van succesvolle onderwijsproducten zoals Nieuwsbegrip en Nederlands aan het werk.

Gemeenten, stadsdelen en werkgevers maken zich zorgen over het taalniveau van peuterleidsters. Binnen het MBO is er te weinig aandacht voor taalonderwijs. Dezelfde problematiek komt naar voren uit diverse onderzoeksrapporten van de inspectie over de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie. In Les 161 wordt gesteld dat bijna de helft van de voorschoolleidsters in Amsterdam de minimumnorm op taalvaardigheid niet halen. Er zijn veel activiteiten en programma’s voor leidsters: trainingen interactief voorlezen, communicatie met ouders, etc., maar er is weinig aandacht voor de eigen taalvaardigheid van de leidster.

Lees verder

Taal leren met ict, deel 1

inburgeringTaal en ICT hebben alles met elkaar te maken. Saskia Klomps (CED-groep) & Ellen Schuurink (ITpreneurs) beschrijven in een aantal afleveringen hun ervaring met en visie op het thema taal & ICT. Saskia en Ellen hebben veel ervaring als ontwikkelaar van succesvolle onderwijsproducten zoals  Nieuwsbegrip en Nederlands aan het werk. Lees verder

Johan Cruijff

Voetbal_97458Onlangs zijn de ouders van een jongen van 15 jaar aansprakelijk gesteld voor inbreuk op auteursrecht. Hun zoon onderhield een voetbalsite waarop hij een foto van Johan Cruijff had geplaatst. De rechter bepaalde dat de ouders niet vervolgd konden worden omdat er geen sprake was van commercie. Dat kinderen websites bijhouden vond de rechter niets bijzonders en het onderwerp voetbal volstrekt normaal. De ouders hadden dus niet extra hoeven opletten en werden  niet aansprakelijk gesteld.

Lees verder

%d bloggers liken dit: