Tag Archives: educatie

Spraaksynthese

Regelmatig verzorgen gastbloggers een bijdrage op de blog ‘Onderwijs in de 21e eeuw’. Deze keer een bijdrage van Jet Broeken. Jet is ontwikkelaar bij ITpreneurs, een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van effectieve, multimediale leerconcepten.

Spraaksynthese
Spraaksynthese kan een goed hulpmiddel zijn in het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan een voorleesfunctie bij digitaal leermateriaal voor leerlingen met dyslexie, of als uitspraakhulp bij (Nederlandse) taallessen. Spraaksynthese kan bijdragen aan zelfstandig leren. Leerlingen kunnen zich bijvoorbeeld via internet verder verdiepen in een onderwerp. Degenen die moeite hebben met lezen kunnen de verschillende websites laten oplezen, zodat ze de content toch zelfstandig tot zich kunnen nemen. Het onderwijs is er klaar voor. Maar is de spraaktechnologie dat ook? Lees verder

Advertenties

sympatieke actie van Swinxs

Via Dieter Möckelmann werd ik gewezen op een leuke actie van Swinxs. Een Swinxs is een spelcomputer met educatieve en interactieve games die tevens aanzetten tot bewegen. Op Youtube zijn tal van voorbeeldvideo’s te zien.  De actie spreekt me aan, omdat leerlingen wordt gevraagd een blog bij te houden over de ervaringen met de Swinx. De educatieve mogelijkheden van de Swinx, in combinatie met een taalactiviteit middels het bijhouden van een blog zorgt voor een leuke educatieve ervaring.  Kijk voor meer informatie over de wedstrijd op: http://www.swinxs.com/nl/info/jem.html

Menno van Hasselt is eigenaar van Van Hasselt advies en werkt samen met de CED-Groep bij het invoeren van opbrengstgericht werken in het primair en speciaal onderwijs. Met Dieter.nl heeft Menno een opleiding ontwikkeld voor de onderwijskundig ICT-coördinator.  Menno is te volgen op twitter via @mennovh of via LinkedIn

http://www.swinxs.com/nl/info/jem.html

Kennispodium 2010 in Ahoy (Rotterdam)

Op 2 december 2010 organiseert ITpreneurs de inmiddels 4e editie van het Kennispodium. Vanwege het grote succes van het vorige congres staat ook het aanstaande Kennispodium in het teken van de thema’s Participatie en Technologie.

Tijdens het Kennispodium wordt technologische innovatie gekoppeld aan maatschappelijke thema’s als inburgering, zorg en welzijn, re-integratie, sociale activering, integratie en onderwijs. Technologische innovatie heeft hierbij betrekking op bijvoorbeeld mobiel leren, (serious) games, social networks, wiki’s, virtuele werelden, e-learning, web quests, hardware (zoals robots, iPad, iPhone) etc.

Samen met mijn collega Dieter Möckelmann verzorg ik een workshop over de werking van Sociale Media voor scholen en bedrijven. We doen dit in twee delen:

  1. De wondere wereld van Sociale Media: voor deelnemers die bekend willen raken met platforms zoals Twitter en LinkedIn.
  2. Hoe werken Sociale Media is uw (zakelijk) voordeel: voor deelnemers die bekend zijn met deze vormen van media.

Lezers van deze blog ontvangen een korting op de toegang van €50 onder vermelding van MVH.

Meer informatie over het congres leest u op de site van het kennispodium 2010.

Digitale lesplannen en interactieve lessen testen? Doe mee met LES 2.0!

Zo’n 30 VO scholen werken aan het project LES 2.0. Het zijn de scholen van Digilessen VO en zij maken  samen met een aantal erfgoedinstellingen (o.a. Beeld en Geluid, Naturalis en ’t Nationaal Archief) lesplannen en uitgewerkte voorbeeldlessen voor Biologie 2e fase, Zorg en Welzijn jaar 3 en 4 en voor de MeMij vakken in de brede onderbouw. Lees verder

Geef de klas een doel

Larry Ferlazzo is een docent in de VS. Hij geeft Engels en ‘Social Studies’ aan High School leerlingen. Steeds als een nieuw schooljaar start, legt hij zijn leerlingen een vraag voor: ‘Wat willen jullie dit jaar? Willen jullie onderdeel uit maken van een lokaal met leerlingen (‘classroom of students’), of van een gemeenschap van lerenden (‘community of learners’). Ferlazzo beschrijft voor zijn leerlingen ook wat hij onder die termen verstaat: Lees verder

Creatief met de Rechten van het Kind

Van Saskia Klomps (CED-Groep): 

Op 20 november 2009 bestond het Verdrag voor de Rechten van het Kind 20 jaar. In dit verdrag is vastgelegd dat alle kinderen (0-18 jaar) recht hebben op verzorging, bescherming en respect. Er zijn 193 landen partij van het Kinderrechtenverdrag, en daarmee is dit het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag. Alleen de Verenigde Staten en Somalië zijn nog geen partij. Er is in Europa onderzoek gedaan naar de mening en kennis van kinderen over hun rechten. Daaruit kwam dat Nederlandse kinderen het minst bekend zijn met hun rechten (www.kinderechten.nl). Lees verder

A click too far

jan4

Van Eugenia Codina, CED-Groep:

De Catalaanse overheid is het schooljaar 09-10 begonnen met een pilot, om de leerlingen van primair en voortgezet onderwijs van een laptop te voorzien. De pilot bereikt, voorlopig, 10.000 leerlingen op 180 middelbare scholen. Op de laptop draaien digitale schoolboeken; een controversiële kwestie, omdat de traditionele uitgevers zich gepasseerd en benadeeld voelen door de overheid ten gunste van de digitale uitgevers.

Lees verder

%d bloggers liken dit: