Tag Archives: communicatie

School belt met ouders. Of niet?

Gedachten van een vader na de ouderavond
In mijn rol van toegewijde vader was ik vorige week op de ouderavond van mijn zoon, vierdeklasser in het vo. Het was een avond in de bekende opzet van een plenaire start en een tweede deel met de mentor van je eigen kind.

Gemor
Deze ouderavond zal ik me langer herinneren dan de meeste andere. Er was gemor onder de ouders omdat verschillende schoolreizen in de afgelopen jaren afgeschaft waren: we hadden het gevoel dat telkens als onze kinderen in een nieuw jaar aanbelandden, er nieuw beleid geformuleerd werd waarin geen plaats was voor het reisje dat traditioneel bij dat jaar hoorde. Eigenlijk werd me snel duidelijk dat de door de neus geboorde reisjes maar een kant van de zaak waren. Minstens zo belangrijk was het gebrek aan communicatie tussen school en ouders. Te laat, helemaal niet enzovoort.

Lees verder

Advertenties

Social Media: Hoe het werkt

Dat Social Media geen hype meer is, weten we onderhand wel. Wie gebruikt er geen Google, Hyves of MSN. Maar dat je verschillende tools ook zo kan gebruiken dat ze elkaar versterken, is minder bekend. In een aantal bijdrage geef ik voorbeelden hoe ik Social Media in zet om  netwerken aan elkaar te verbinden. Deze keer het gebruik van Twitter in combinatie met LinkedIn.

Lees verder

Taal leren met ict, deel 2

kinderopvangTaal en ICT hebben alles met elkaar te maken. Saskia Klomps (CED-groep) & Ellen Schuurink (ITpreneurs) beschrijven in een aantal afleveringen hun ervaring met en visie op het thema taal & ICT. Saskia en Ellen hebben veel ervaring als ontwikkelaar van succesvolle onderwijsproducten zoals Nieuwsbegrip en Nederlands aan het werk.

Gemeenten, stadsdelen en werkgevers maken zich zorgen over het taalniveau van peuterleidsters. Binnen het MBO is er te weinig aandacht voor taalonderwijs. Dezelfde problematiek komt naar voren uit diverse onderzoeksrapporten van de inspectie over de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie. In Les 161 wordt gesteld dat bijna de helft van de voorschoolleidsters in Amsterdam de minimumnorm op taalvaardigheid niet halen. Er zijn veel activiteiten en programma’s voor leidsters: trainingen interactief voorlezen, communicatie met ouders, etc., maar er is weinig aandacht voor de eigen taalvaardigheid van de leidster.

Lees verder

De grootste revolutie sinds de Oudheid

writing_lunsfordEugenia Codina, CED-Groep

Afgelopen donderdag ben ik bij een SLO- studiedag voor taalspecialisten geweest. Het thema was: schrijven als onderdeel van het curriculum. De verschillende sprekers en deelnemers waren het eens over twee punten: het niveau van het schrijven in scholen is treurig en de aandacht voor opstellen is vrijwel nihil. Dit was het standpunt van zowel de inspectie, als de taalbegeleiders en de onderzoeken gewijd aan het onderwerp. Lees verder

%d bloggers liken dit: