Tag Archives: visie

Grip op het team (1)

Elk team kent zijn eigen dynamiek. Deze wordt gevormd door verschillende factoren zoals de opbouw, ervaring, motivatie en vaardigheden. Omdat er zoveel variabelen zijn die de kracht van het team bepalen, is er geen blauwdruk voor. Wel kan het resultaat worden omschreven.  Een goed team is een groep mensen die op professionele wijze een betekenisvolle en unieke bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelen. Elke leidinggevende  staat voor de uitdaging het beste uit zijn team te halen. Daar zijn een aantal handvatten voor. In deze serie ga ik dieper in op de aspecten die ik eerder beschreef in mijn artikel; “meer grip op uw team’ (te downloaden via www.vanhasseltadvies.nl) . In deel 1:  Maak uw missie en visie  filmbaar!

Lees verder

Advertenties

prestatiebeloning in het onderwijs werkt niet

Vandaag hebben onderhandelaars het concept regeerakkoord gepubliceerd. Hiermee zijn de eerste contouren van de komende jaren onderwijsbeleid bekend. Naast het voorzetten van beleidslijnen uit het Actieplan Leerkracht zoals aandacht voor basisvaardigheden en opbrengstgericht werken, staat prestatiebeloning voor individuele leerkrachten en schoolteams op de agenda.  De onderhandelaars maken hiermee een klassieke fout. Het belonen van prestaties lijkt een motiverende maatregel, maar het effect ervan is kort of zelfs negatief.

Lees verder

Help! We gaan veranderen, deel 2

thumb_wegwijzersmissie_copy_2In deel 1 vertelde ik hoe belangrijk de eerste fase van een veranderingsproces is. De directeur of rector  speelt hierbij een cruciale rol. Vandaag bleek hoe serieus de minister deze rol neemt. Het budget op bestuur en management wordt verlaagd. Een bezuiniging die de ontwikkeling van onze waardevolle kenniseconomie nog wel eens duur zou kunnen komen te staan.  Vaak wordt een verandering gestart met een missie en/of visiediscussie. Lees verder

%d bloggers liken dit: