Tag Archives: Ontwikkeling

Kennisdeling voor directeuren BAO (in de herhaling)

Over de map die ik in dropbox heb aangemaakt heb ik een aantal vragen gekregen die ik graag via deze blog wil beantwoorden. Ook heb ik van een aantal directeuren waarmee ik de map heb gedeeld positieve reacties ontvangen. Vandaar het bericht nogmaals mét extra uitleg.

In dropbox heb ik een map aangemaakt met daarin documenten die van pas zouden kunnen komen voor directeuren van een basisschool. Je vindt documentatie over de thema’s:

 • Didactiek
 • IPB
 • Functiemix
 • Schoolplan
 • Huisvesting
 • Methodekeuze
 • Opbrengstgericht werken
 • Referentieniveaus
 • Veranderprocessen
 • VVE
 • Wat werkt (o.a. Fullan en Marzano)
 • (zeer) zwakke scholen Lees verder
Advertenties

schoolplanontwikkeling

Voor veel scholen staat er een nieuw periode van schoolplanontwikkeling voor de deur.

het schoolplan bevat datgene wat de wetgever minimaal noodzakelijk acht om scholen aan te sporen om op systematische wijze zorg aan kwaliteit te besteden. De vrijheid van het school bestuur om een eigen richting te geven aan het schoolplan is groot.
De wettelijke eisen zijn vastgelegd in artikel 12 van de wet op het primair onderwijs. In ieder geval bevat het schoolplan:
Lees verder

Levels

de_citotoets_het_eerste_examen1Vanwege mijn werk bij de afdeling Ontwikkeling en Onderzoek van de CED-Groep kom ik regelmatig in aanraking met diverse soorten evaluaties (toetsen). Dat varieert van toetsen van onderwijsbeleid tot toetsen van vaardigheden van leerlingen. Zo had ik onlangs een lang gesprek met vertegenwoordigers van schoolbesturen en beleidsmakers over het toetsen van schakelklassen. Het ging over toetsen die woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen zouden moeten meten.Toen ik in het vervolg op dat gesprek bezig was met het bestuderen van een flinke stapel voorbeelden van toetsen kreeg ik opeens een brainwave.

Lees verder

%d bloggers liken dit: