Tag Archives: inspectie

Verslag twitterdiscussie over de zin en onzin van opbrengstgericht werken

Op 18 mei heeft de CED-Groep zijn eerste twitterdiscussie gevoerd. Dit in navolging van de succesvolle discussies m.b.t. onderwijs en ICT die Netwijs elke dinsdag organiseert.  De discussie is gehouden n.a.v. het boek ‘Resultaten Tellen’, opbrengstgericht werken in het basisonderwijs dat in april is gepubliceerd.  Dit verslag beschrijft de besproken thema’s en de meningen van de deelnemers aan de discussie. Aan deze discussie werkt mee: @janwn, @pavl, @marathonekeje, @kclijs, @rinusd, @1zorgroute, @pascalmarcelis, @mennovh, @ronaldbuitelaar, @interzin_judith, @jolandevanderme, @_humandynamics, @all4wan, @mariekeverhulst, @justin_novak en @veraSuz Lees verder

Advertenties

Goede leerkrachten met een foutje

Deze week was de politie tweemaal in het nieuws. De eerste keer betrof een onderzoek naar het schietresutaat. Het bleek dat agenten beter schieten op de schietbaan, dan in de praktijk. Het tweede bericht ging over de vele ongelukken die agenten veroorzaken in het verkeer. Hieruit werd geconcludeerd dat de rijvaardigheid voor verbetering vatbaar is. Twee voorbeelden van  situaties waarin de vaardigheden van politieagenten achterblijven. Bij het lezen van de berichten vroeg ik me af wat het effect zou dat zijn wanneer de berichten over gebrekkige leerkrachtvaardigheden hadden gegaan.

Lees verder

Zeer zwakke scholen

Per 1 juli 2008 presteren 74 basisscholen, 19 SBO-scholen en 16 (V)SO-scholen zeer zwak (onderwijsinspectie 2008). De inspectie beoordeelt een school als zeer zwak wanneer zij de onderwijsresultaten (eindopbrengsten) van de school als onvoldoende beschouwt en de school daarmee op cruciale onderdelen van het leerproces onvoldoende kwaliteit laat zien.

Lees verder

%d bloggers liken dit: