Tag Archives: leerkrachten

Toetsen moet!

Telkens weer laait in het onderwijs de discussie op over de zin en onzin van toetsen. De angst voor een toetscultuur en een verzakelijking van het onderwijs is groot. “Alsof het alleen maar om presteren gaat”, is een veelgehoorde kreet de afgelopen dagen. Het toetsen van leerresultaten is echter een noodzaak om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Meten is weten is echter wat anders dan het maar lukraak toetsen van leerlingen. Een school met een goed toetsbeleid en met leerkrachten die beschikken over de vaardigheden om de gegevens te analyseren heeft minder toetsen nodig.

Lees verder

Advertenties

Prestatiebeloning werkt niet, maar wat dan wel? (2)

Naar aanleiding van mijn bijdrage over het niet werken van prestatiebeloning in het onderwijs heb ik bij de NCRV een reactie mogen geven in het programma ‘Lunch’. Dat bracht mij ertoe om een tweede bijdrage te besteden aan wat wel werkt. Ik heb me laten inspireren door Dan Pink ‘on the science of motivation’ (met dank aan Wim den Blanken).  In deze korte presentatie legt Dan uit wat wel werkt. Hij komt tot drie incentives: autonomie,’meesterschap’ en zingeving. In deze bijdrage bespreek ik mijn visie op het begrip meesterschap. Op 1 november buigen vijf educatieve faculteiten zich over dit thema.

Lees verder

Verzoek aan Marja van Bijsterveldt

Beste mevrouw van Bijsterveldt,

Allereerst wil ik u van harte gelukwensen met uw aanstaande benoeming. U mag de komende vier jaar richting geven aan ons onderwijsbeleid en dat is in deze economisch roerige tijd een hele opgave. En de doelstelling liegt er niet om: Ons land weer bij de top 5 belangrijkste kenniseconomieën te laten horen. Dat is een stevige klus. Ik waardeer het dat u zich hiervoor wilt gaan inzetten. Voordat u binnenkort op het bordes staat, wil ik u toch nog iets vragen……

Lees verder

prestatiebeloning in het onderwijs werkt niet

Vandaag hebben onderhandelaars het concept regeerakkoord gepubliceerd. Hiermee zijn de eerste contouren van de komende jaren onderwijsbeleid bekend. Naast het voorzetten van beleidslijnen uit het Actieplan Leerkracht zoals aandacht voor basisvaardigheden en opbrengstgericht werken, staat prestatiebeloning voor individuele leerkrachten en schoolteams op de agenda.  De onderhandelaars maken hiermee een klassieke fout. Het belonen van prestaties lijkt een motiverende maatregel, maar het effect ervan is kort of zelfs negatief.

Lees verder

%d bloggers liken dit: