Tag Archives: PO-raad

Beroepstrots begin met het maken van keuzes

Finland als voorbeeld
Vorige week was ik één van de workshophouders op een congres van een schoolbestuur met rond de 150 leerkrachten. Het thema was durven, delen, doen. De bezoekers werden in elke workshop en keynote uitgedaagd het onderwijs van een andere kant te beschouwen. Wat me opviel was de vergelijking van onze onderwijspraktijk met die van Finland. Dit land komt telkens bovenaan in onderzoeken zoals PISA.  Dat bereiken ze bijvoorbeeld zonder gestandaardiseerde toetsen. Ook in de LinkedIngroep onderwijs 2.0 wordt Finland als voorbeeld aangehaald door Luc Koning. Luc stelt in zijn discussie dat de onderwijsinspectie overbodig is. Als bewijs noemt Luc dat Finland geen onderwijsinspectie kent. Lees verder

Advertenties

Het basisonderwijs gaat nooit ten onder

De  actie ‘red het basisonderwijs‘ betreft een initiatief van vier (oud) schooldirecteuren als reactie op de vermeende afrekencultuur.  De imposante lijst van het comité van aanbeveling doet vermoeden dat er een breed draagvlak bestaat voor deze actie.  De website vermeldt dat het initiatief een reactie is op het opbrengstgerichte overheidsbeleid. De actievoerders hebben 12 redenen geformuleerd om deze petitie te ondertekenen. Lees verder

Met het goede voorbeeld ben je er nog niet

Veel educatieve organisaties die zich bezig houden met kennisoverdracht en onderwijsadvies produceren goede voorbeelden. Ze willen daarmee bewerkstelligen dat schoolteams dit gedrag gaan overnemen. Of het nu de PO-Raad betreft met de publicatie ‘opbrengstgericht werken doe je zo’ of Stichting Kennisnet met de digitale voorbeelden via Leraar24, ze verwachten allemaal dat deze voorbeelden ander scholen zullen helpen om ook een verandering door te maken. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Om ander gedrag aan te leren is meer nodig.

Lees verder

PO-raad in de spagaat

N.a.v. aangekondigde bezuiniging op het budget voor passend onderwijs plaatste de PO-raad een reactie op de website met de titel ‘passend onderwijs wordt een onmogelijke opdracht’. Ik begrijp heel goed met welke reden deze boodschap wordt afgegeven. De kaarten zijn in Den Haag immer nog niet geschut. Met het bericht wordt het signaal afgegeven dat deze bezuiniging van de baan moet. Hiermee vervult de PO-raad haar rol als vertegenwoordiger van de sector zoals verwacht mag worden. Het bericht heeft echter ook een keerzijde. Ik vraag me af of ze met de toon van het persbericht voldoende ruimte laten aan scholen en besturen die goed bezig zijn om trots te zijn op wat ze hebben bereikt…….. Lees verder

Opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen

De term opbrengstgericht vind ik steeds vaker terug in de beleidsplannen van scholen en schoolbesturen. Toch lijken nog niet alle taboes verdwenen. Het afstemmen van je onderwijsaanbod op basis van je leeropbrengsten staat voor sommige leerkrachten op gespannen voet met het welbevinden van de individuele leerling. Het vooroordeel dat ik nogal eens hoor is dat het geluk van de leerling toch voorop hoort te staan? In de praktijk blijkt dit spanningsveld minder realistisch. Door de leeropbrengsten centraal te zetten, lukt het de leerkracht beter om gedifferentieerd te werken met als gevolg meer leertijd voor de leerlingen die dit nodig hebben en meer vrijheid voor de kinderen die dit aankunnen. Deze bijdrage gaat over het differentiëren binnen de groep.

Lees verder

Help! We gaan veranderen, deel 2

thumb_wegwijzersmissie_copy_2In deel 1 vertelde ik hoe belangrijk de eerste fase van een veranderingsproces is. De directeur of rector  speelt hierbij een cruciale rol. Vandaag bleek hoe serieus de minister deze rol neemt. Het budget op bestuur en management wordt verlaagd. Een bezuiniging die de ontwikkeling van onze waardevolle kenniseconomie nog wel eens duur zou kunnen komen te staan.  Vaak wordt een verandering gestart met een missie en/of visiediscussie. Lees verder

Zeer zwakke scholen

Per 1 juli 2008 presteren 74 basisscholen, 19 SBO-scholen en 16 (V)SO-scholen zeer zwak (onderwijsinspectie 2008). De inspectie beoordeelt een school als zeer zwak wanneer zij de onderwijsresultaten (eindopbrengsten) van de school als onvoldoende beschouwt en de school daarmee op cruciale onderdelen van het leerproces onvoldoende kwaliteit laat zien.

Lees verder

%d bloggers liken dit: