Tag Archives: rekenen

Het basisonderwijs gaat nooit ten onder

De  actie ‘red het basisonderwijs‘ betreft een initiatief van vier (oud) schooldirecteuren als reactie op de vermeende afrekencultuur.  De imposante lijst van het comité van aanbeveling doet vermoeden dat er een breed draagvlak bestaat voor deze actie.  De website vermeldt dat het initiatief een reactie is op het opbrengstgerichte overheidsbeleid. De actievoerders hebben 12 redenen geformuleerd om deze petitie te ondertekenen. Lees verder

Advertenties

Van de NOT: Rekentuin

Het aantal producten of diensten dat tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling wordt getoond is elke keer weer overweldigend. Een aantal ontwikkelingen vind ik de moeite waard om nog een keer onder jullie aandacht te brengen. In deze bijdrage: Rekentuin Lees verder

Voorbeeld themaroutes NOT 2011

Ik heb veel vragen gekregen hoe de gratis themaroutes zijn opgezet. Hierbij de route begrijpend lezen als voorbeeld. Er zijn in totaal 7 routes ontwikkeld. In tegenstelling tot het persbericht is de route dyslexie niet opgezet, omdat er een dyslexiestraat is waar alle bedrijven bij elkaar staan.  Ik hoop dat veel van jullie anderen wijzen op het bestaan van deze routekaarten. Na afloop ontvangen de deelnemers die terug komen een cadeau van Teachers Channel. Dit kan bijvoorbeeld een gratis abonnement zijn op een vakblad. Lees verder

Paard leert rekenen in Suriname

Vreemde titel hoor ik u denken? Dat is helemaal juist. Deze bijdrage gaat niet over rekenen, heeft geen enkel verband met paarden en al evenmin met Suriname. Deze blog gaat over vinden en gevonden worden. Niet zo lang geleden was Googlen het woord van het jaar. Ondertussen is het een vast begrip. Moet je op internet informatie zoeken, dan start je bij Google. Wil je goed scoren, meld je je site aan bij Google. Aan het gebruik van deze zoekmachine worden haast mythische krachten toegekend.  De werkelijkheid is minder rooskleurig.

Lees verder

uitdagend rekenen en wiskunde

rekenenVeel leerkrachten passen ict toe wanneer de leerlingen klaar zijn met hun reguliere rekentaken. Toch is dat niet altijd nodig. Elke klas heeft zijn 15% beste leerlingen. Meestal is dit de groep kinderen die weinig instructie nodig heeft, zich ergert aan de (te ) lange uitleg van de leerkracht en weinig gemotiveerd is om aan de taak te beginnen. Niet zelden veroorzaken deze leerlingen onrust in de groep, omdat ze onvoldoende worden uitgedaagd (leerling is denklui).   Lees verder

Taal -en rekensubsidie

Aandacht voor Taal staat al geruime tijd hoog op de landelijke onderwijsagenda. Veel scholen hebben een aanvraag gedaan bij het landelijke platform Kwaliteit en innovatie om in aanmerking te komen voor een subsidie. Scholen krijgen binnen deze regeling €6.000 per jaar voor een periode van drie jaar. Bij de aanvraag geven scholen aan welke taalproblematiek ze binnen deze periode willen aanpakken.digitale implementatiekoffer vindt u tal van instrumenten, kwaliteitskaarten en praktijkvoorbeelden. Doe er uw voordeel mee!http://www.rekenpilots.nl/

Eén van de criteria is dat de opbrengsten gedeeld mogen worden met het onderwijsveld. Dit heeft ervoor gezorgd dat er lopende de pilots een schat aan materialen beschikbaar wordt gesteld. In de

In navolging van de landelijke regeling taalpilots is het projectbureau kwaliteit! in september gestart met de nieuwe regeling rekenpilots. Besturen kunnen binnen de regeling een subsidie aanvragen om verbeteringen aan te brengen in het rekenniveau van de leerlingen. De regeling zal worden gepubliceerd via de website

%d bloggers liken dit: