Tag Archives: leerkrachtvaardigheden

Toetsen moet!

Telkens weer laait in het onderwijs de discussie op over de zin en onzin van toetsen. De angst voor een toetscultuur en een verzakelijking van het onderwijs is groot. “Alsof het alleen maar om presteren gaat”, is een veelgehoorde kreet de afgelopen dagen. Het toetsen van leerresultaten is echter een noodzaak om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Meten is weten is echter wat anders dan het maar lukraak toetsen van leerlingen. Een school met een goed toetsbeleid en met leerkrachten die beschikken over de vaardigheden om de gegevens te analyseren heeft minder toetsen nodig.

Lees verder

Advertenties

Met het goede voorbeeld ben je er nog niet

Veel educatieve organisaties die zich bezig houden met kennisoverdracht en onderwijsadvies produceren goede voorbeelden. Ze willen daarmee bewerkstelligen dat schoolteams dit gedrag gaan overnemen. Of het nu de PO-Raad betreft met de publicatie ‘opbrengstgericht werken doe je zo’ of Stichting Kennisnet met de digitale voorbeelden via Leraar24, ze verwachten allemaal dat deze voorbeelden ander scholen zullen helpen om ook een verandering door te maken. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Om ander gedrag aan te leren is meer nodig.

Lees verder

Goede leerkrachten met een foutje

Deze week was de politie tweemaal in het nieuws. De eerste keer betrof een onderzoek naar het schietresutaat. Het bleek dat agenten beter schieten op de schietbaan, dan in de praktijk. Het tweede bericht ging over de vele ongelukken die agenten veroorzaken in het verkeer. Hieruit werd geconcludeerd dat de rijvaardigheid voor verbetering vatbaar is. Twee voorbeelden van  situaties waarin de vaardigheden van politieagenten achterblijven. Bij het lezen van de berichten vroeg ik me af wat het effect zou dat zijn wanneer de berichten over gebrekkige leerkrachtvaardigheden hadden gegaan.

Lees verder

%d bloggers liken dit: