Tag Archives: school

Verslag twitterdiscussie over de zin en onzin van opbrengstgericht werken

Op 18 mei heeft de CED-Groep zijn eerste twitterdiscussie gevoerd. Dit in navolging van de succesvolle discussies m.b.t. onderwijs en ICT die Netwijs elke dinsdag organiseert.  De discussie is gehouden n.a.v. het boek ‘Resultaten Tellen’, opbrengstgericht werken in het basisonderwijs dat in april is gepubliceerd.  Dit verslag beschrijft de besproken thema’s en de meningen van de deelnemers aan de discussie. Aan deze discussie werkt mee: @janwn, @pavl, @marathonekeje, @kclijs, @rinusd, @1zorgroute, @pascalmarcelis, @mennovh, @ronaldbuitelaar, @interzin_judith, @jolandevanderme, @_humandynamics, @all4wan, @mariekeverhulst, @justin_novak en @veraSuz Lees verder

Advertenties

Digitale ouderbetrokkenheid

Op de IPON 2011 zijn een aantal bestaande en nieuwe platforms te bezichtigen die zich richten op de communicatie tussen ouders en school en/of ouders onderling. Zelf ben ik betrokken bij het nieuwe platform Klascontact, in België een veelgebruikte tool (+700 scholen) en in Nederland sinds kort op de markt. Waar moet je op letten wanneer je je gaat oriënteren op de aanschaf van een digitale oudercommunicatietool? Lees verder

Functiemix invoeren blijkt lastiger dan gedacht

Het gaan minder goed met het invoeren van de functiemix dan gedacht. Dit stelt de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) onlangs in een persbericht n.a.v. een onderzoek onder schoolbesturen. Volgens het onderzoek heeft 75% van de scholen moeite met het uitvoeren van de maatregel, om uiteenlopende redenen. De AVS luidt de noodklok, omdat er in 2011 een monitor wordt uitgevoerd door het ministerie. Bij een negatief oordeel, worden de middelen bevroren. Nu het nieuwe kabinet ook nog eens prestatiebeloning wil invoeren komen schoolbesturen binnen afzienbare tijd voor grote uitdagingen te staan. Daarom wat tips op een rijtje om een stap in de goede richting te zetten.

Lees verder

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs online beschikbaar

Via Twitter  en LinkedIn werd ik op de hoogte gebracht van het Ideeënboek Sociale media in het onderwijs. Het betreft een initiatief van Erno Mijland, onderwijsjournalist, trainer en adviseur. Erno heeft bij de productie slim gebruik gemaakt van Sociale media om dit boek samen te stellen. Zo plaatste hij berichten in enkele Linkedin-groepen. In zijn oproep verzocht Erno zijn lezers gebruikerservaringen op te sturen via een format.  Op deze wijze heeft hij binnen een week dit boek gepubliceerd. Wie via twitter volgt hoe vaak het boek wordt gedownload, ziet dat het een succes is. Erno maakt namelijk gebruik van de mogelijkheid om te betalen via een tweet. Dit is een tool die een download mogelijk maakt, nadat je een melding hebt getwitterd dat je het boek gratis kunt downloaden. Zo handig werkt Sociale media. Erno verdient voor deze actie een dikke pluim. Hij heeft slim gebruik gemaakt van diverse Sociale media platforms. Lees verder

Onderwijszorg Nederland (ONL)

Het aantal producten of diensten dat tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling werd getoond is elke keer weer overweldigend. Een aantal ontwikkelingen vind ik de moeite waard om nog een keer onder jullie aandacht te brengen. In deze bijdrage: Onderwijszorg Nederland

Edventure is de brancheorganisatie voor schoolbegeleidingsdiensten. Bij deze vereniging zijn 27 bedrijven aangesloten. Bij elkaar vertegenwoordigt Edventure rond de 3000 onderwijsadviseurs. Eén van de activiteiten van Edventure is Onderwijzorg Nederland. Lees verder

schoolplanontwikkeling

Voor veel scholen staat er een nieuw periode van schoolplanontwikkeling voor de deur.

het schoolplan bevat datgene wat de wetgever minimaal noodzakelijk acht om scholen aan te sporen om op systematische wijze zorg aan kwaliteit te besteden. De vrijheid van het school bestuur om een eigen richting te geven aan het schoolplan is groot.
De wettelijke eisen zijn vastgelegd in artikel 12 van de wet op het primair onderwijs. In ieder geval bevat het schoolplan:
Lees verder

Prestatiebeloning werkt niet, maar wat dan wel? (1)

Naar aanleiding van mijn bijdrage over het niet werken van prestatiebeloning in het onderwijs heb ik bij de NCRV een reactie mogen geven in het programma ‘Lunch’. Dat bracht mij ertoe om een tweede bijdrage te besteden aan wat wel werkt. Ik heb me laten inspireren door Dan Pink ‘on the science of motivation’ (met dank aan Wim den Blanken).  In deze korte presentatie legt Dan uit wat wel werkt. Hij komt tot drie incentives: autonomie,’meesterschap’ en zingeving. In deze bijdrage bespreek ik mijn visie op het begrip autonomie.

Lees verder

PO-raad in de spagaat

N.a.v. aangekondigde bezuiniging op het budget voor passend onderwijs plaatste de PO-raad een reactie op de website met de titel ‘passend onderwijs wordt een onmogelijke opdracht’. Ik begrijp heel goed met welke reden deze boodschap wordt afgegeven. De kaarten zijn in Den Haag immer nog niet geschut. Met het bericht wordt het signaal afgegeven dat deze bezuiniging van de baan moet. Hiermee vervult de PO-raad haar rol als vertegenwoordiger van de sector zoals verwacht mag worden. Het bericht heeft echter ook een keerzijde. Ik vraag me af of ze met de toon van het persbericht voldoende ruimte laten aan scholen en besturen die goed bezig zijn om trots te zijn op wat ze hebben bereikt…….. Lees verder

Opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen

De term opbrengstgericht vind ik steeds vaker terug in de beleidsplannen van scholen en schoolbesturen. Toch lijken nog niet alle taboes verdwenen. Het afstemmen van je onderwijsaanbod op basis van je leeropbrengsten staat voor sommige leerkrachten op gespannen voet met het welbevinden van de individuele leerling. Het vooroordeel dat ik nogal eens hoor is dat het geluk van de leerling toch voorop hoort te staan? In de praktijk blijkt dit spanningsveld minder realistisch. Door de leeropbrengsten centraal te zetten, lukt het de leerkracht beter om gedifferentieerd te werken met als gevolg meer leertijd voor de leerlingen die dit nodig hebben en meer vrijheid voor de kinderen die dit aankunnen. Deze bijdrage gaat over het differentiëren binnen de groep.

Lees verder

Academische Pabo

Dit jaar zijn we weer een aantal academische Pabo’s rijker. Dat betekent dat er  in een aantal grote steden, waaronder Amsterdam, Leiden, Utrecht en Groningen een opleiding wordt geboden waar de traditionele Pabo wordt gecombineerd met een studie onderwijskunde. Volgend jaar betreden de eerste studenten de arbeidsmarkt en daarna zullen er nog veel volgen. Ik probeer me van dat moment een voorstelling te maken….. Lees verder

%d bloggers liken dit: