Tag Archives: ITpreneurs

Spraaksynthese

Regelmatig verzorgen gastbloggers een bijdrage op de blog ‘Onderwijs in de 21e eeuw’. Deze keer een bijdrage van Jet Broeken. Jet is ontwikkelaar bij ITpreneurs, een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van effectieve, multimediale leerconcepten.

Spraaksynthese
Spraaksynthese kan een goed hulpmiddel zijn in het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan een voorleesfunctie bij digitaal leermateriaal voor leerlingen met dyslexie, of als uitspraakhulp bij (Nederlandse) taallessen. Spraaksynthese kan bijdragen aan zelfstandig leren. Leerlingen kunnen zich bijvoorbeeld via internet verder verdiepen in een onderwerp. Degenen die moeite hebben met lezen kunnen de verschillende websites laten oplezen, zodat ze de content toch zelfstandig tot zich kunnen nemen. Het onderwijs is er klaar voor. Maar is de spraaktechnologie dat ook? Lees verder

Advertenties

Digitale ouderbetrokkenheid

Op de IPON 2011 zijn een aantal bestaande en nieuwe platforms te bezichtigen die zich richten op de communicatie tussen ouders en school en/of ouders onderling. Zelf ben ik betrokken bij het nieuwe platform Klascontact, in België een veelgebruikte tool (+700 scholen) en in Nederland sinds kort op de markt. Waar moet je op letten wanneer je je gaat oriënteren op de aanschaf van een digitale oudercommunicatietool? Lees verder

Spraaksynthese

Ik heb me deze week verdiept in spraaksynthese, oftewel een computerstem die tekst uitspreekt. We worden dagelijks geconfronteerd met computerstemmen. De NS, het navigatiesysteem, de bushalte, websites die zichzelf voorlezen en steeds meer mobieltjes die tegen je praten. Worden we eigenlijk ‘gelukkig’ van computerstemmen? Lees verder

Hoe houd je jezelf staande in de wereld van congressen?

Congressen, seminars, masterclasses, conferenties, symposia……Ziet u door de bomen het bos niet meer? Welkom in de wereld van zakelijke bijeenkomsten! Hoewel de congressector in 2009 een flinke stap terug heeft moeten doen, met dalingen tussen 10 en 15%, bestaat er nog steeds een enorm aanbod. Een blik op bijvoorbeeld Yeon leert ons dat er in 2011 al een paar duizend bijeenkomsten op de agenda staan. Lees verder

Kennispodium 2010 in Ahoy (Rotterdam)

Op 2 december 2010 organiseert ITpreneurs de inmiddels 4e editie van het Kennispodium. Vanwege het grote succes van het vorige congres staat ook het aanstaande Kennispodium in het teken van de thema’s Participatie en Technologie.

Tijdens het Kennispodium wordt technologische innovatie gekoppeld aan maatschappelijke thema’s als inburgering, zorg en welzijn, re-integratie, sociale activering, integratie en onderwijs. Technologische innovatie heeft hierbij betrekking op bijvoorbeeld mobiel leren, (serious) games, social networks, wiki’s, virtuele werelden, e-learning, web quests, hardware (zoals robots, iPad, iPhone) etc.

Samen met mijn collega Dieter Möckelmann verzorg ik een workshop over de werking van Sociale Media voor scholen en bedrijven. We doen dit in twee delen:

  1. De wondere wereld van Sociale Media: voor deelnemers die bekend willen raken met platforms zoals Twitter en LinkedIn.
  2. Hoe werken Sociale Media is uw (zakelijk) voordeel: voor deelnemers die bekend zijn met deze vormen van media.

Lezers van deze blog ontvangen een korting op de toegang van €50 onder vermelding van MVH.

Meer informatie over het congres leest u op de site van het kennispodium 2010.

Taal leren en gaming

Enkele weken geleden zat ik onverwachts een weekend langer in India. Na een week ‘hotel’ had ik wel zin om in een ‘thuis’ te zijn. Een Indiase collega was zo vrij om mij haar ‘thuis’ aan te bieden. Haar dochter wilde mij bovendien wel vermaken en zo kwam het dat we een potje Scrabble deden. Mijn eerste potje Scrabble in het Engels…. Verloren van een 13-jarige, maar het voelde als een overwinning! Het maken van woorden in een andere taal dan je moedertaal was een uitdaging. Je slaat het woordenboek erop na en spelenderwijs leer je allerlei nieuwe woorden.

Lees verder

Taal leren met ict, deel 2

kinderopvangTaal en ICT hebben alles met elkaar te maken. Saskia Klomps (CED-groep) & Ellen Schuurink (ITpreneurs) beschrijven in een aantal afleveringen hun ervaring met en visie op het thema taal & ICT. Saskia en Ellen hebben veel ervaring als ontwikkelaar van succesvolle onderwijsproducten zoals Nieuwsbegrip en Nederlands aan het werk.

Gemeenten, stadsdelen en werkgevers maken zich zorgen over het taalniveau van peuterleidsters. Binnen het MBO is er te weinig aandacht voor taalonderwijs. Dezelfde problematiek komt naar voren uit diverse onderzoeksrapporten van de inspectie over de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie. In Les 161 wordt gesteld dat bijna de helft van de voorschoolleidsters in Amsterdam de minimumnorm op taalvaardigheid niet halen. Er zijn veel activiteiten en programma’s voor leidsters: trainingen interactief voorlezen, communicatie met ouders, etc., maar er is weinig aandacht voor de eigen taalvaardigheid van de leidster.

Lees verder

Taal leren met ict, deel 1

inburgeringTaal en ICT hebben alles met elkaar te maken. Saskia Klomps (CED-groep) & Ellen Schuurink (ITpreneurs) beschrijven in een aantal afleveringen hun ervaring met en visie op het thema taal & ICT. Saskia en Ellen hebben veel ervaring als ontwikkelaar van succesvolle onderwijsproducten zoals  Nieuwsbegrip en Nederlands aan het werk. Lees verder

%d bloggers liken dit: