Tag Archives: cultuur

Beroepstrots begin met het maken van keuzes

Finland als voorbeeld
Vorige week was ik één van de workshophouders op een congres van een schoolbestuur met rond de 150 leerkrachten. Het thema was durven, delen, doen. De bezoekers werden in elke workshop en keynote uitgedaagd het onderwijs van een andere kant te beschouwen. Wat me opviel was de vergelijking van onze onderwijspraktijk met die van Finland. Dit land komt telkens bovenaan in onderzoeken zoals PISA.  Dat bereiken ze bijvoorbeeld zonder gestandaardiseerde toetsen. Ook in de LinkedIngroep onderwijs 2.0 wordt Finland als voorbeeld aangehaald door Luc Koning. Luc stelt in zijn discussie dat de onderwijsinspectie overbodig is. Als bewijs noemt Luc dat Finland geen onderwijsinspectie kent. Lees verder

Advertenties

Toetsen moet!

Telkens weer laait in het onderwijs de discussie op over de zin en onzin van toetsen. De angst voor een toetscultuur en een verzakelijking van het onderwijs is groot. “Alsof het alleen maar om presteren gaat”, is een veelgehoorde kreet de afgelopen dagen. Het toetsen van leerresultaten is echter een noodzaak om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Meten is weten is echter wat anders dan het maar lukraak toetsen van leerlingen. Een school met een goed toetsbeleid en met leerkrachten die beschikken over de vaardigheden om de gegevens te analyseren heeft minder toetsen nodig.

Lees verder

Prestatiebeloning werkt niet, maar wat dan wel? (1)

Naar aanleiding van mijn bijdrage over het niet werken van prestatiebeloning in het onderwijs heb ik bij de NCRV een reactie mogen geven in het programma ‘Lunch’. Dat bracht mij ertoe om een tweede bijdrage te besteden aan wat wel werkt. Ik heb me laten inspireren door Dan Pink ‘on the science of motivation’ (met dank aan Wim den Blanken).  In deze korte presentatie legt Dan uit wat wel werkt. Hij komt tot drie incentives: autonomie,’meesterschap’ en zingeving. In deze bijdrage bespreek ik mijn visie op het begrip autonomie.

Lees verder

Help! We gaan veranderen, deel 3

handen cirkel.jpg (JPEG-afbeelding, 410x361 pixels)Wie de vele theorieën over veranderen naast elkaar zet, komt al snel tot de conclusie dat er veel verschillende manieren van het managen van veranderingen zijn. Mintzberg zegt hierover: ” De beste manier om veranderingen te ‘managen’ is het gewoon te laten gebeuren. Je kunt je afvragen of veranderingen vanwege de complexiteit überhaupt wel te managen zijn. Toch zijn er een aantal elementen te benoemen die bijdragen aan het succes. Een heel belangrijke is investeren in relaties. Lees verder

Inspiratie!

Toen ik laatst na weer een dag werken vol afstemming en overleg thuis kwam, viel mijn oog op het boek “En nu laat ik mijn baard staan” van Leen Zevenbergen.
Leen beschrijft in zijn boek hoe inspiratie een essentieel onderdeel vormt van elke organisatie.
De term die mij in het boek het meest aanspreekt is sprankelend ondernemerschap. Dit betekent los komen van de cultuur waarin controle de basis vormt van het handelen door ruimte te scheppen voor creativiteit en inspiratie.

Dit vraagt om leiders die begrijpen wat inspireren is of bereid zijn dit te leren.
Lees verder

%d bloggers liken dit: