Tag Archives: onderzoek

Een slimme start

startMaandag starten in de laatste regio de scholen en gaan we ons opmaken voor een nieuw inspirerend schooljaar. Wij zijn benieuwd naar jullie plannen om het morgen net wat anders te doen.  In ieder geval hebben de makers van deze weblog er weer veel zin in om onze ideeën met jullie te delen.

Lees verder

Advertenties

Honderden mailtjes

History lesson on Flickr - Photo Sharing! Een recent onderzoek heeft laten zien dat er niet zoiets is als een digitale generatiekloof. Dat wil zeggen, als er al een generatiekloof is, dan ziet die er toch heel anders uit dan vaak wordt aangenomen.
Verschillende deskundigen (misschien mogen we ze nu niet meer zo noemen), rekenen iedereen die na, zeg, 1980 geboren is tot de cybergeneratie. Wie tot deze cybers behoort gaat door het leven op de volgende manier: sms’end, msn’end, fotograferend, filmend, uploadend, delend, taggend, wiki’end, bloggend, gamend, en dat alles ook nog eens mobiel en multitaskend. Zegt men.

Lees verder

Levels

de_citotoets_het_eerste_examen1Vanwege mijn werk bij de afdeling Ontwikkeling en Onderzoek van de CED-Groep kom ik regelmatig in aanraking met diverse soorten evaluaties (toetsen). Dat varieert van toetsen van onderwijsbeleid tot toetsen van vaardigheden van leerlingen. Zo had ik onlangs een lang gesprek met vertegenwoordigers van schoolbesturen en beleidsmakers over het toetsen van schakelklassen. Het ging over toetsen die woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen zouden moeten meten.Toen ik in het vervolg op dat gesprek bezig was met het bestuderen van een flinke stapel voorbeelden van toetsen kreeg ik opeens een brainwave.

Lees verder

Leren in de 21e eeuw

Bij het begrip leren hebben veel mensen een verschillende opvatting. Diverse factoren beïnvloeden onze kijk op leren. Eén van de verschillen wordt gevormd door de wijze waarop onze maatschappij is georganiseerd. Tussen landen onderling valt dan ook veel diversiteit te bespeuren. Via de volgende link wordt een mooi doorkijkje gegeven in het verschil in opvattingen. 21 century education
Het in contact treden met een school in een ander land kan een goede manier zijn om kinderen te laten ervaren hoe het is om in een andere omgeving op te groeien. Bob Hofman, directeur van ICT&E organiseert tal van initiatieven die op internationaal niveau scholen aan elkaar verbindt. Een goed voorbeeld hiervan zijn
Learning Circles.http://www.ict-edu.nl/

Een Learning Circle is als het ware een tijdelijke leergemeenschap waarin leerlingen en docenten gedurende een bepaalde periode samenwerken en samen leren. Met behulp van Internet, e-mail en chat, wordt er in de Learning Circle gecommuniceerd. Van iedere school neemt een ‘class’ deel; dat kan zijn een hele klas, maar evengoed ook een kleinere groep leerlingen in een ander verband. (computerclub, open opdrachten, profielwerkstuk etc.)De leerlingen in een bepaalde Circle bespreken samen een onderwerp dat van tevoren is vastgesteld; het zgn. ‘Circle Theme’. Iedere ‘class’ stelt aan de overige Circle-deelnemers één vraag binnen het kader van het ‘Circle Theme’. De leerlingen gaan dan op onderzoek (bronnen, webbased, eigen omgeving) om de gestelde vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.De antwoorden die binnen zijn gekomen op de eigen ‘gesponsorde vraag’ worden verwerkt tot een ‘Summary’. Binnen de Learning Circle wordt uitgegaan van de volgende vier onderdelen in het leerproces: Verwerven, Valideren, Verwerken en Verstrekken van informatie.In een Learning Circle wordt dus zowel aan vakspecifieke doelen gewerkt (inhoud van de Circle), als aan onderdelen van de ICT- en Informatievaardigheden leerlijn.

Meer weten over Learning Circles en andere internationaliseringsprojecten? Ga naar:

%d bloggers liken dit: