Tag Archives: schoolleider

Verslag twitterdiscussie over de zin en onzin van opbrengstgericht werken

Op 18 mei heeft de CED-Groep zijn eerste twitterdiscussie gevoerd. Dit in navolging van de succesvolle discussies m.b.t. onderwijs en ICT die Netwijs elke dinsdag organiseert.  De discussie is gehouden n.a.v. het boek ‘Resultaten Tellen’, opbrengstgericht werken in het basisonderwijs dat in april is gepubliceerd.  Dit verslag beschrijft de besproken thema’s en de meningen van de deelnemers aan de discussie. Aan deze discussie werkt mee: @janwn, @pavl, @marathonekeje, @kclijs, @rinusd, @1zorgroute, @pascalmarcelis, @mennovh, @ronaldbuitelaar, @interzin_judith, @jolandevanderme, @_humandynamics, @all4wan, @mariekeverhulst, @justin_novak en @veraSuz Lees verder

Advertenties

Onderwijskundig ICT-er

Som vraag ik me af wat Toine Maes, directeur van Stichting Kennisnet dacht toen hij onlangs aankondigde dat de ICT-ontwikkeling in het onderwijs versneld moet worden.  Welk beeld zou hij hebben over het tot stand komen van  deze versnelling? Toine reageert met zijn boodschap volgens mij op het uitblijven van een volgende fase in het toepassen van nieuwe technologieën. Scholen schaffen massaal digiborden aan, kiezen ervoor om te gaan werken met laptops en betalen flinke bedragen aan nieuwe (methodegebonden) software. Hiermee investeren ze in middelen om ander, beter onderwijs mogelijk te maken. Maar de meerwaarde van al die nieuwe software en technologie wordt maar zelden volledig benut. Lees verder

Verzoek aan Marja van Bijsterveldt

Beste mevrouw van Bijsterveldt,

Allereerst wil ik u van harte gelukwensen met uw aanstaande benoeming. U mag de komende vier jaar richting geven aan ons onderwijsbeleid en dat is in deze economisch roerige tijd een hele opgave. En de doelstelling liegt er niet om: Ons land weer bij de top 5 belangrijkste kenniseconomieën te laten horen. Dat is een stevige klus. Ik waardeer het dat u zich hiervoor wilt gaan inzetten. Voordat u binnenkort op het bordes staat, wil ik u toch nog iets vragen……

Lees verder

Goede leerkrachten met een foutje

Deze week was de politie tweemaal in het nieuws. De eerste keer betrof een onderzoek naar het schietresutaat. Het bleek dat agenten beter schieten op de schietbaan, dan in de praktijk. Het tweede bericht ging over de vele ongelukken die agenten veroorzaken in het verkeer. Hieruit werd geconcludeerd dat de rijvaardigheid voor verbetering vatbaar is. Twee voorbeelden van  situaties waarin de vaardigheden van politieagenten achterblijven. Bij het lezen van de berichten vroeg ik me af wat het effect zou dat zijn wanneer de berichten over gebrekkige leerkrachtvaardigheden hadden gegaan.

Lees verder

Help! We gaan veranderen, deel 3

handen cirkel.jpg (JPEG-afbeelding, 410x361 pixels)Wie de vele theorieën over veranderen naast elkaar zet, komt al snel tot de conclusie dat er veel verschillende manieren van het managen van veranderingen zijn. Mintzberg zegt hierover: ” De beste manier om veranderingen te ‘managen’ is het gewoon te laten gebeuren. Je kunt je afvragen of veranderingen vanwege de complexiteit überhaupt wel te managen zijn. Toch zijn er een aantal elementen te benoemen die bijdragen aan het succes. Een heel belangrijke is investeren in relaties. Lees verder

Help! We gaan veranderen, deel 2

thumb_wegwijzersmissie_copy_2In deel 1 vertelde ik hoe belangrijk de eerste fase van een veranderingsproces is. De directeur of rector  speelt hierbij een cruciale rol. Vandaag bleek hoe serieus de minister deze rol neemt. Het budget op bestuur en management wordt verlaagd. Een bezuiniging die de ontwikkeling van onze waardevolle kenniseconomie nog wel eens duur zou kunnen komen te staan.  Vaak wordt een verandering gestart met een missie en/of visiediscussie. Lees verder

Help! We gaan veranderen, deel 1

Vraag%209Deze bijdrage begin ik met een vraag: Wie herkent de volgende situatie?

Toen ik in 1997 startte als directeur van een basisschool trof ik in de kast twee cursusboeken aan van een cursus ‘zelfstandig werken’. De lesstof vertoonde verdacht veel overeenkomsten en de afzender bleek dezelfde begeleidingsdienst. Een eerste ronde observaties in de groep bracht mij tot de conclusie dat er van beide trainingen weinig terug te zien was in de klas. Van borging was duidelijk geen sprake geweest. Ik besloot hierop het gesprek aan te gaan met mijn nieuwe collega’s. Zij wisten feilloos aan te geven waarom beide invoeringstrajecten geen succes waren.

Lees verder

%d bloggers liken dit: