Tag Archives: team

Grip op het team (1)

Elk team kent zijn eigen dynamiek. Deze wordt gevormd door verschillende factoren zoals de opbouw, ervaring, motivatie en vaardigheden. Omdat er zoveel variabelen zijn die de kracht van het team bepalen, is er geen blauwdruk voor. Wel kan het resultaat worden omschreven.  Een goed team is een groep mensen die op professionele wijze een betekenisvolle en unieke bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelen. Elke leidinggevende  staat voor de uitdaging het beste uit zijn team te halen. Daar zijn een aantal handvatten voor. In deze serie ga ik dieper in op de aspecten die ik eerder beschreef in mijn artikel; “meer grip op uw team’ (te downloaden via www.vanhasseltadvies.nl) . In deel 1:  Maak uw missie en visie  filmbaar!

Lees verder

Advertenties

prestatiebeloning in het onderwijs werkt niet

Vandaag hebben onderhandelaars het concept regeerakkoord gepubliceerd. Hiermee zijn de eerste contouren van de komende jaren onderwijsbeleid bekend. Naast het voorzetten van beleidslijnen uit het Actieplan Leerkracht zoals aandacht voor basisvaardigheden en opbrengstgericht werken, staat prestatiebeloning voor individuele leerkrachten en schoolteams op de agenda.  De onderhandelaars maken hiermee een klassieke fout. Het belonen van prestaties lijkt een motiverende maatregel, maar het effect ervan is kort of zelfs negatief.

Lees verder

Help! We gaan veranderen, deel 3

handen cirkel.jpg (JPEG-afbeelding, 410x361 pixels)Wie de vele theorieën over veranderen naast elkaar zet, komt al snel tot de conclusie dat er veel verschillende manieren van het managen van veranderingen zijn. Mintzberg zegt hierover: ” De beste manier om veranderingen te ‘managen’ is het gewoon te laten gebeuren. Je kunt je afvragen of veranderingen vanwege de complexiteit überhaupt wel te managen zijn. Toch zijn er een aantal elementen te benoemen die bijdragen aan het succes. Een heel belangrijke is investeren in relaties. Lees verder

Morgen doe ik het eens anders: tips voor managers deel 1

Organisaties zitten vaak gevangen in vaste patronen die lastig te doorbreken zijn. Soms zijn normen en waarden zo gewoon zijn geworden dat ze niet meer worden herkend als storend.

Schoolleiders kunnen vastgeroeste patronen doorbreken door ander gedrag te stimuleren. De komende weken geef ik tien tips waarmee elke manager zijn team op verrassende wijze in beweging kan krijgen.
Deze keer een tip om de betrokkenheid van uw team te verhogen.

Betrokkenheid is een van de belangrijkste voorwaarde om veranderingen te realiseren. Wanneer teamleden betrokken zijn bij een verandering, dan is de kans dat ze bij willen dragen aan de uitvoering veel groter. De volgende activiteit is een aardige manier om uw team in beweging te krijgen. Lees verder

%d bloggers liken dit: