Tag Archives: klagen

Het basisonderwijs gaat nooit ten onder

De  actie ‘red het basisonderwijs‘ betreft een initiatief van vier (oud) schooldirecteuren als reactie op de vermeende afrekencultuur.  De imposante lijst van het comité van aanbeveling doet vermoeden dat er een breed draagvlak bestaat voor deze actie.  De website vermeldt dat het initiatief een reactie is op het opbrengstgerichte overheidsbeleid. De actievoerders hebben 12 redenen geformuleerd om deze petitie te ondertekenen. Lees verder

Advertenties

Verzoek aan Marja van Bijsterveldt

Beste mevrouw van Bijsterveldt,

Allereerst wil ik u van harte gelukwensen met uw aanstaande benoeming. U mag de komende vier jaar richting geven aan ons onderwijsbeleid en dat is in deze economisch roerige tijd een hele opgave. En de doelstelling liegt er niet om: Ons land weer bij de top 5 belangrijkste kenniseconomieën te laten horen. Dat is een stevige klus. Ik waardeer het dat u zich hiervoor wilt gaan inzetten. Voordat u binnenkort op het bordes staat, wil ik u toch nog iets vragen……

Lees verder

Morgen doe ik het eens anders – tips voor managers deel 7

angryOnlangs kwam een collega bij me met de vraag of ik wilde helpen bij het vlot trekken van een vastgelopen team. Het bleek dat de directeur digiborden had had aangeschaft en dat het team massaal in opstand was gekomen. De directeur dacht echter dat hij de deal van zijn leven had gesloten; hij had door slim onderhandelen  de digiborden met maar liefst 25% korting kunnen kopen. Een tweedaagse training maakte hiervan onderdeel uit.  Een echte win-win situatie……… Lees verder

%d bloggers liken dit: