Tag Archives: agenda

Hoe houd je jezelf staande in de wereld van congressen?

Congressen, seminars, masterclasses, conferenties, symposia……Ziet u door de bomen het bos niet meer? Welkom in de wereld van zakelijke bijeenkomsten! Hoewel de congressector in 2009 een flinke stap terug heeft moeten doen, met dalingen tussen 10 en 15%, bestaat er nog steeds een enorm aanbod. Een blik op bijvoorbeeld Yeon leert ons dat er in 2011 al een paar duizend bijeenkomsten op de agenda staan. Lees verder

Advertenties

In de wolken

En? Werkt u al in de cloud?  Of bent u, net zoals ik, iemand die vindt dat we de dingen ook ‘normaal’ kunnen zeggen. Je kunt geen blad openslaan of er wordt gesproken over Cloud Computing. Neelie Kroes wijst ons graag op de gevaren ervan. En wanneer je Wikipedia raadpleegt, dan zinkt de moed je in de schoenen om aan Cloud Computing te beginnen. En dat terwijl het zo simpel is…

Lees verder

Taal -en rekensubsidie

Aandacht voor Taal staat al geruime tijd hoog op de landelijke onderwijsagenda. Veel scholen hebben een aanvraag gedaan bij het landelijke platform Kwaliteit en innovatie om in aanmerking te komen voor een subsidie. Scholen krijgen binnen deze regeling €6.000 per jaar voor een periode van drie jaar. Bij de aanvraag geven scholen aan welke taalproblematiek ze binnen deze periode willen aanpakken.digitale implementatiekoffer vindt u tal van instrumenten, kwaliteitskaarten en praktijkvoorbeelden. Doe er uw voordeel mee!http://www.rekenpilots.nl/

Eén van de criteria is dat de opbrengsten gedeeld mogen worden met het onderwijsveld. Dit heeft ervoor gezorgd dat er lopende de pilots een schat aan materialen beschikbaar wordt gesteld. In de

In navolging van de landelijke regeling taalpilots is het projectbureau kwaliteit! in september gestart met de nieuwe regeling rekenpilots. Besturen kunnen binnen de regeling een subsidie aanvragen om verbeteringen aan te brengen in het rekenniveau van de leerlingen. De regeling zal worden gepubliceerd via de website

%d bloggers liken dit: