Tag Archives: leerling

Verslag twitterdiscussie over de zin en onzin van opbrengstgericht werken

Op 18 mei heeft de CED-Groep zijn eerste twitterdiscussie gevoerd. Dit in navolging van de succesvolle discussies m.b.t. onderwijs en ICT die Netwijs elke dinsdag organiseert.  De discussie is gehouden n.a.v. het boek ‘Resultaten Tellen’, opbrengstgericht werken in het basisonderwijs dat in april is gepubliceerd.  Dit verslag beschrijft de besproken thema’s en de meningen van de deelnemers aan de discussie. Aan deze discussie werkt mee: @janwn, @pavl, @marathonekeje, @kclijs, @rinusd, @1zorgroute, @pascalmarcelis, @mennovh, @ronaldbuitelaar, @interzin_judith, @jolandevanderme, @_humandynamics, @all4wan, @mariekeverhulst, @justin_novak en @veraSuz Lees verder

Advertenties

Robuust lezen.nl

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:”Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.” (steunpunt dyslexie). Er zijn op het internet zeer veel informatieve sites te vinden, van landelijke organisaties tot kleine adviesbureaus. De CED-Groep gaat binnenkort in een pilot het platform ‘Robuust lezen‘ lanceren. Een site met een geheel nieuwe aanpak……..

Lees verder

Opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen

De term opbrengstgericht vind ik steeds vaker terug in de beleidsplannen van scholen en schoolbesturen. Toch lijken nog niet alle taboes verdwenen. Het afstemmen van je onderwijsaanbod op basis van je leeropbrengsten staat voor sommige leerkrachten op gespannen voet met het welbevinden van de individuele leerling. Het vooroordeel dat ik nogal eens hoor is dat het geluk van de leerling toch voorop hoort te staan? In de praktijk blijkt dit spanningsveld minder realistisch. Door de leeropbrengsten centraal te zetten, lukt het de leerkracht beter om gedifferentieerd te werken met als gevolg meer leertijd voor de leerlingen die dit nodig hebben en meer vrijheid voor de kinderen die dit aankunnen. Deze bijdrage gaat over het differentiëren binnen de groep.

Lees verder

uitdagend rekenen en wiskunde

rekenenVeel leerkrachten passen ict toe wanneer de leerlingen klaar zijn met hun reguliere rekentaken. Toch is dat niet altijd nodig. Elke klas heeft zijn 15% beste leerlingen. Meestal is dit de groep kinderen die weinig instructie nodig heeft, zich ergert aan de (te ) lange uitleg van de leerkracht en weinig gemotiveerd is om aan de taak te beginnen. Niet zelden veroorzaken deze leerlingen onrust in de groep, omdat ze onvoldoende worden uitgedaagd (leerling is denklui).   Lees verder

NOT 2009 in de herhaling, deel 3

71fcd_smart-table1Op een aantal plekken konden bezoekers van de NOT een SMART Table uitproberen. Een SMART Table is een computer waar d.m.v. een touch-screen meerdere kinderen tegelijkertijd het computerscherm kunnen bedienen. In oktober 2008 is deze ict-innovatie in Nederland gelanceerd en vanaf maart 2009 is de SMART Table  in de handel. Lees verder

Respect voor de nieuwe generatie!

masterclass-generatie-einstein-1Als onderwijskundige kun je niet om het boek Generatie Einstein van Jeroen Boschma & Inez Groen heen. In dit boek worden de verschillen tussen de generaties beschreven. Tevens worden inzichten gegeven in het communiceren met jongeren van de 21e eeuw.
 

Lees verder

%d bloggers liken dit: