Tag Archives: leerkracht

Verslag twitterdiscussie over de zin en onzin van opbrengstgericht werken

Op 18 mei heeft de CED-Groep zijn eerste twitterdiscussie gevoerd. Dit in navolging van de succesvolle discussies m.b.t. onderwijs en ICT die Netwijs elke dinsdag organiseert.  De discussie is gehouden n.a.v. het boek ‘Resultaten Tellen’, opbrengstgericht werken in het basisonderwijs dat in april is gepubliceerd.  Dit verslag beschrijft de besproken thema’s en de meningen van de deelnemers aan de discussie. Aan deze discussie werkt mee: @janwn, @pavl, @marathonekeje, @kclijs, @rinusd, @1zorgroute, @pascalmarcelis, @mennovh, @ronaldbuitelaar, @interzin_judith, @jolandevanderme, @_humandynamics, @all4wan, @mariekeverhulst, @justin_novak en @veraSuz Lees verder

Advertenties

vrijheid om te bewegen kun je leren

In een van mij vorige bijdrages, sprak ik over Chris. Ik kwam Chris tegen tijdens een bezoek aan Visio, een school voor blinden en slechtzienden in Rotterdam. Mijn ontmoeting met Chris was niet de enige inspiratie die ik die dag opdeed. Ik stond op de gang te praten met de directeur Ulco v/d Ende. Het was pauze en de kinderen speelden buiten. Het viel me op dat ze zich vrij en onbevangen bewogen. Wanneer ik dit op beeld had vastgelegd zou je niet direct raden dat ik me op een cluster 1 school bevond. Lees verder

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs online beschikbaar

Via Twitter  en LinkedIn werd ik op de hoogte gebracht van het Ideeënboek Sociale media in het onderwijs. Het betreft een initiatief van Erno Mijland, onderwijsjournalist, trainer en adviseur. Erno heeft bij de productie slim gebruik gemaakt van Sociale media om dit boek samen te stellen. Zo plaatste hij berichten in enkele Linkedin-groepen. In zijn oproep verzocht Erno zijn lezers gebruikerservaringen op te sturen via een format.  Op deze wijze heeft hij binnen een week dit boek gepubliceerd. Wie via twitter volgt hoe vaak het boek wordt gedownload, ziet dat het een succes is. Erno maakt namelijk gebruik van de mogelijkheid om te betalen via een tweet. Dit is een tool die een download mogelijk maakt, nadat je een melding hebt getwitterd dat je het boek gratis kunt downloaden. Zo handig werkt Sociale media. Erno verdient voor deze actie een dikke pluim. Hij heeft slim gebruik gemaakt van diverse Sociale media platforms. Lees verder

Grip op het team (2)

Elk team kent zijn eigen dynamiek. Deze wordt gevormd door verschillende factoren zoals de opbouw, ervaring, motivatie en vaardigheden. Omdat er zoveel variabelen zijn die de kracht van het team bepalen, is er geen blauwdruk voor. Wel kan het resultaat worden omschreven.  Een goed team is een groep mensen die op professionele wijze ertoe bijdragen dat de organisatiedoelen worden bereikt. Elke leidinggevende  staat voor de uitdaging het beste uit zijn team te halen. Daar zijn een aantal handvatten voor. In deze serie ga ik dieper in op de aspecten die ik eerder beschreef in mijn artikel; “meer grip op uw team’ (te downloaden via www.vanhasseltadvies.nl) . In deel 2: gebruik weerstand

Lees verder

Grip op het team (1)

Elk team kent zijn eigen dynamiek. Deze wordt gevormd door verschillende factoren zoals de opbouw, ervaring, motivatie en vaardigheden. Omdat er zoveel variabelen zijn die de kracht van het team bepalen, is er geen blauwdruk voor. Wel kan het resultaat worden omschreven.  Een goed team is een groep mensen die op professionele wijze een betekenisvolle en unieke bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelen. Elke leidinggevende  staat voor de uitdaging het beste uit zijn team te halen. Daar zijn een aantal handvatten voor. In deze serie ga ik dieper in op de aspecten die ik eerder beschreef in mijn artikel; “meer grip op uw team’ (te downloaden via www.vanhasseltadvies.nl) . In deel 1:  Maak uw missie en visie  filmbaar!

Lees verder

Prestatiebeloning werkt niet, maar wat dan wel? (1)

Naar aanleiding van mijn bijdrage over het niet werken van prestatiebeloning in het onderwijs heb ik bij de NCRV een reactie mogen geven in het programma ‘Lunch’. Dat bracht mij ertoe om een tweede bijdrage te besteden aan wat wel werkt. Ik heb me laten inspireren door Dan Pink ‘on the science of motivation’ (met dank aan Wim den Blanken).  In deze korte presentatie legt Dan uit wat wel werkt. Hij komt tot drie incentives: autonomie,’meesterschap’ en zingeving. In deze bijdrage bespreek ik mijn visie op het begrip autonomie.

Lees verder

Robuust lezen.nl

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:”Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.” (steunpunt dyslexie). Er zijn op het internet zeer veel informatieve sites te vinden, van landelijke organisaties tot kleine adviesbureaus. De CED-Groep gaat binnenkort in een pilot het platform ‘Robuust lezen‘ lanceren. Een site met een geheel nieuwe aanpak……..

Lees verder

Academische Pabo

Dit jaar zijn we weer een aantal academische Pabo’s rijker. Dat betekent dat er  in een aantal grote steden, waaronder Amsterdam, Leiden, Utrecht en Groningen een opleiding wordt geboden waar de traditionele Pabo wordt gecombineerd met een studie onderwijskunde. Volgend jaar betreden de eerste studenten de arbeidsmarkt en daarna zullen er nog veel volgen. Ik probeer me van dat moment een voorstelling te maken….. Lees verder

uitdagend rekenen en wiskunde

rekenenVeel leerkrachten passen ict toe wanneer de leerlingen klaar zijn met hun reguliere rekentaken. Toch is dat niet altijd nodig. Elke klas heeft zijn 15% beste leerlingen. Meestal is dit de groep kinderen die weinig instructie nodig heeft, zich ergert aan de (te ) lange uitleg van de leerkracht en weinig gemotiveerd is om aan de taak te beginnen. Niet zelden veroorzaken deze leerlingen onrust in de groep, omdat ze onvoldoende worden uitgedaagd (leerling is denklui).   Lees verder

Morgen doe ik het eens anders – tips voor managers deel 5

abcIn November bemande ik een stand op een grote techniekbeurs in museum Nemo.  Ik gaf leerkrachten informatie over een methode die de CED-Groep heeft ontwikkeld, Tica (een combinatie van taal en techniek). Tijdens de vele inspiratievolle gesprekken met bevlogen leerkrachten hoorde ik niet zelden de opmerking: “maar hoe gaan we dat allemaal doen. Het is al zo druk”. En dat is ook de realiteit, maar betekent niet dat je er niets aan kunt doen. Hierover gaat mijn volgende tip:

Lees verder

%d bloggers liken dit: