Tag Archives: po

Beroepstrots begin met het maken van keuzes

Finland als voorbeeld
Vorige week was ik één van de workshophouders op een congres van een schoolbestuur met rond de 150 leerkrachten. Het thema was durven, delen, doen. De bezoekers werden in elke workshop en keynote uitgedaagd het onderwijs van een andere kant te beschouwen. Wat me opviel was de vergelijking van onze onderwijspraktijk met die van Finland. Dit land komt telkens bovenaan in onderzoeken zoals PISA.  Dat bereiken ze bijvoorbeeld zonder gestandaardiseerde toetsen. Ook in de LinkedIngroep onderwijs 2.0 wordt Finland als voorbeeld aangehaald door Luc Koning. Luc stelt in zijn discussie dat de onderwijsinspectie overbodig is. Als bewijs noemt Luc dat Finland geen onderwijsinspectie kent. Lees verder

Advertenties

Conferentie datagestuurd werken in schoolteams

Robuuste aanpak
De conferentie staat in het teken van een Robuuste onderwijsaanpak, naar het gelijknamige project dat de CED-Groep de afgelopen jaren samen met scholen in Rotterdam succesvol heeft uitgevoerd. Dit project, een initiatief van de dienst JOS (Jeugd, Onderwijs en samenleving), heeft geleid tot hogere leeropbrengsten dankzij het gebruik van de juiste instrumenten en professionaliseringstrajecten. Op deze conferentie worden de resultaten van de Robuuste aanpak gepresenteerd. Lees verder

Resultaten Tellen

Resultaten Tellen
Resultaten Tellen‘ is de titel van de publicatie die de CED-Groep op 20 april uit zal brengen. Het boek beschrijft het gedachtegoed van opbrengstgericht werken door gebruik van data. Het sluit aan op de eerder verschenen publicaties ‘Focus op Feiten’ (Struiksma, Rurup, 2009) en Duiden en Doen’ (Struiksma, 2011). Deze publicaties richten zich vooral op datagestuurd onderwijs in het S(B)O. Het boek ‘Resultaten Tellen’ is bedoeld voor basisscholen. Lees verder

schoolplanontwikkeling

Voor veel scholen staat er een nieuw periode van schoolplanontwikkeling voor de deur.

het schoolplan bevat datgene wat de wetgever minimaal noodzakelijk acht om scholen aan te sporen om op systematische wijze zorg aan kwaliteit te besteden. De vrijheid van het school bestuur om een eigen richting te geven aan het schoolplan is groot.
De wettelijke eisen zijn vastgelegd in artikel 12 van de wet op het primair onderwijs. In ieder geval bevat het schoolplan:
Lees verder

Successen vieren

Wanneer je iets in een groep wilt veranderen moet je alert zijn. Als je ICT een invulling wilt laten worden en geen aanvulling wilt laten zijn, moet er vaak iets veranderen in een team, ongeacht of je nu in het PO, VO of het WO werkt.
Met ICT heeft men snel de neiging te praten over ELO’s, LVS-en, Digitale portfolia, etc. Toch schiet de instrumentvaardigheid (en zo nu en dan ook de informatievaardigheid) vaak tekort om successen te ervaren om met voorgenoemde zaken.
Uit ervaring kan ik zeggen dat zowel leerkrachten/docenten als directeuren moeilijk de lat op haalbare hoogte weten te leggen. Om dan successen te kunnen vieren moet je wel van hele goede huize komen.
Vanaf morgen 100% doelen stellen!
Wat bedoel ik daarmee: zorg ervoor dat je op een afgesproken tijd iets hebt gehaald, dat haalbaar is. Dus geen ELO voor de kerst, maar alle teamleden kunnen elkaar op maandag 12 januari een mail met bijlage sturen.
Succes (vieren)!

Handige informatie over het stellen van haalbare doelen:
Haalbare doelen, wie verzint ze nog?

%d bloggers liken dit: