IPON en ondernemerschap: een goede match

IPON 2011
Op 13 en 14 april hebben ruim 4500 mensen de IPON 2011 bezocht.  Op deze onderwijs & ICT beurs konden de bezoekers zich vergapen aan nieuwe technieken, bestaande of nieuwe leer- en professionaliseertools  of een workshop bezoeken. Aan de overkant van de straat vond een andere beurs plaats. Deze draaide rond het thema ondernemerschap. Ik besloot even binnen te lopen. Op deze beurs probeerden bedrijven zoals ING, MKB Nederland en UWV nieuwe klanten te binden. De sfeer was er geheel anders. Ik stapte van de kalmte van het onderwijs naar de dynamiek van het MKB.  Ik deelde mijn observatie van de twee verschillende werelden met mijn collega Michiel Masselink. Michiel omschreef het verschil als volgt: In deze hal geven de mensen geld uit, in de ondernemershal kunnen ze het halen. Lees verder

Advertenties

Opbrengstgericht werken is goed voor leerlingen

Fastfood education
In haar blog Fastfood education zet Sandra van Kolfschoten zich af tegen opbrengstgericht werken (OGW). Om dit te onderbouwen geeft Sandra het voorbeeld van het failliete Amerikaanse onderwijssysteem. Ook gebruikt ze termen zoals spreadsheetterroristen, vinkvee en smurfturven.  Het zijn woorden die vanuit de emotie vaak worden geuit.  Sandra zet zich tevens af tegen de bemoeienis van de overheid. Ik heb het vermoeden dat ze hiermee doelt op landelijke projecten zoals de ‘Vliegende Brigade’, een project om zeer zwakke scholen in een periode van een jaar van dit predicaat af te helpen. Argumenten om haar stelling te onderbouwen geeft Sandra niet. Als ‘bewijs’ haalt ze een Amerikaanse film aan: een zwak argument wanneer je vervolgens niet toelicht waar deze film zich op richt. Lees verder

Digitale ouderbetrokkenheid

Op de IPON 2011 zijn een aantal bestaande en nieuwe platforms te bezichtigen die zich richten op de communicatie tussen ouders en school en/of ouders onderling. Zelf ben ik betrokken bij het nieuwe platform Klascontact, in België een veelgebruikte tool (+700 scholen) en in Nederland sinds kort op de markt. Waar moet je op letten wanneer je je gaat oriënteren op de aanschaf van een digitale oudercommunicatietool? Lees verder

Conferentie datagestuurd werken in schoolteams

Robuuste aanpak
De conferentie staat in het teken van een Robuuste onderwijsaanpak, naar het gelijknamige project dat de CED-Groep de afgelopen jaren samen met scholen in Rotterdam succesvol heeft uitgevoerd. Dit project, een initiatief van de dienst JOS (Jeugd, Onderwijs en samenleving), heeft geleid tot hogere leeropbrengsten dankzij het gebruik van de juiste instrumenten en professionaliseringstrajecten. Op deze conferentie worden de resultaten van de Robuuste aanpak gepresenteerd. Lees verder

Self Fulfilling Prophecy met ICT

Volgens Stichting Kennisnet blijft het gebruik van ICT-toepassingen achter bij de mogelijkheden. Voor een deel heeft dit te maken met de manier waarop we tegen ICT aankijken (of opzien). Ons oordeel over het effect van gebruiken van ICT kan de grootste blokkade vormen. Lees verder

Resultaten Tellen

Resultaten Tellen
Resultaten Tellen‘ is de titel van de publicatie die de CED-Groep op 20 april uit zal brengen. Het boek beschrijft het gedachtegoed van opbrengstgericht werken door gebruik van data. Het sluit aan op de eerder verschenen publicaties ‘Focus op Feiten’ (Struiksma, Rurup, 2009) en Duiden en Doen’ (Struiksma, 2011). Deze publicaties richten zich vooral op datagestuurd onderwijs in het S(B)O. Het boek ‘Resultaten Tellen’ is bedoeld voor basisscholen. Lees verder

Wat je niet mag missen op de IPON 2011

Een Twitteraar meldde niet naar de IPON 2011 af te reizen, omdat er alleen maar commerciële aanbieders zouden staan. Niets is minder waar. Naast de vertrouwde bedrijven zijn er tal van activiteiten die de moeite waard zijn te bezoeken. Ook zie je steeds vaker leerlingen /scholen zelf aan het werk. Hieronder een selectie. Lees verder

Tips voor nieuwe gebruikers van LinkedIn Groepen

Als oprichter van een aantal LinkedIn groepen, waaronder de groep onderwijs 2.0 zie ik veel nieuwe leden aan mij voorbij komen. Doordat ik me zo actief bezig hou met de groepen, vallen een aantal zaken me op. Deze heb ik verwerkt in een aantal tips voor mensen die overwegen gebruik te gaan maken van de groepen van LinkedIn. Lees verder

Straffen, belonen en statistiek

lolly

Straffen en belonen. Kinderen opvoeden, leerlingen motiveren, werknemers laten produceren, altijd is het de vraag: hoe zorg ik ervoor dat ze hun gedrag veranderen? In wezen komt die vraag neer op: zal ik straffen of belonen? Hoewel onderzoeksliteratuur suggereert dat belonen meer effect heeft dan bestraffen, is het lastig om dat in praktijk te brengen. Natuurlijk, lijfstraffen zien we niet meer. Maar voor je het weet komt een zin uit je mond als ‘Nu doe je het alweer fout’ en echt belonend klinkt zoiets niet. En onderwijskundigen die scholen vertellen dat ze toch vooral hun leerlingen moeten straffen bij ongewenst gedrag (strafregels) zijn er jammer genoeg nog steeds. Lees verder

Onderwijskundig ICT-er FAQ

Via de mail heb ik al een aantal vragen ontvangen over de opleiding tot Onderwijskundig ICT-er. Ik heb er een FAQ van gemaakt, zodat iedereen deze informatie tot zich kan nemen. Lees verder

%d bloggers liken dit: