Zeer zwakke scholen

Per 1 juli 2008 presteren 74 basisscholen, 19 SBO-scholen en 16 (V)SO-scholen zeer zwak (onderwijsinspectie 2008). De inspectie beoordeelt een school als zeer zwak wanneer zij de onderwijsresultaten (eindopbrengsten) van de school als onvoldoende beschouwt en de school daarmee op cruciale onderdelen van het leerproces onvoldoende kwaliteit laat zien.

Er zijn diverse factoren die ten grondslag kunnen liggen aan een zeer zwakke beoordeling. Omdat er veelal sprake is van een combinatie van factoren is het vinden van de juiste interventies geen eenvoudige zaak. In veel gevallen is het terugvallen van een school te verklaren uit het ontbreken van onvoldoende kwaliteit van één of meerdere actoren. In veel gevallen van zeer zwakke scholen blijkt het onderwijskundig leiderschap een cruciale factor te zijn. De combinatie van een zwakke directeur, het ontbreken van een systematische zorg voor de leerling en onvoldoende zicht op leerprestatie is bij veel zwakke scholen de oorzaak van de terugval. Maar ook misvattingen over besturen op afstand of het onvoldoende functioneren van een schoolteam zijn factoren die de kwaliteit ernstig kunnen aantasten.

Niet alle factoren zijn door een organisatie zelf te beïnvloeden. Ook omgevingsfactoren zoals scholenfusies, verandering van leerling-populatie of snelle groei van de school kunnen een rol spelen bij het niet kunnen voldoen aan de standaarden.

Het verbeteren van de kwaliteit van een school vraagt een verbetertraject dat meerdere jaren loopt en op verschillende onderdelen wordt toegepast. Essentieel hierbij is dat wordt vastgesteld waardoor een school een zwakke of zeer zwakke school geworden is. Een goede diagnose vóór een verbeterplan wordt ingezet kan het verschil maken tussen succes en falen. Enerzijds draagt een goede diagnose bij aan het kiezen van de juiste interventies en anderzijds draagt het bij tot het overwinnen van gevoelens van machteloosheid en stagnatie bij schoolleiding en onderwijsteam.

De PO-Raad gaat binnenkort een site lanceren met praktische handreikingen en suggesties om de kwaliteit te verbeteren. Nu al geeft het steunpunt informatie m.b.t. zeer zwakke scholen. Zie hiervoor:
School aan zet
Ook kunt u hier ook de handreikingen downloaden

Advertenties
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: